วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

หน้าปกรายยงาน

รายงาน
วิชาเทคโนโลยี
เรื่อง
การสื่อสารข้อมูล
จัดทำโดย
1.นายณัฐสุชา รัศมีแจ่ม ชั้น ม.4/7 เลขที่ 5
2.นาย ปรีชา ขันทนันคำ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 15
 3.นายสารสิน สังวาลย์ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 25
      4.นายภานุวัฒน์ ล้อมวนวงศ์ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 35
     5.นางสาวกตัญชลี ดวงแก้ว ชั้น ม.4/7 เลขที่ 45   
 6.นายนพรุจ โตงิว  ชั้น ม.4/7 เลขที่ 55

นำเสนอ
มาสเตอร์ ณัฐพงศ์ หอมอ่อน

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น